Company Djapa 8

Preduzeće za projektovanje, proizvodnju i usluge.

Adresa: Ivana Markovića – Irca 7, 11 070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: 011/ 311-0770, 011/ 311-0771
Mob tel: 064/64 34 205
Email: info@companydjapa8.com
Web: http://djapa8.com/